« VŠETKY PRODUKTY
Silenzio Thermo

Silenzio Thermo

Hrúbka podložky
5 mm
Dĺžka podložky
625 cm
Šírka podložky
80 cm

Ideálna podložka s tepelne izolačnými vlasťami, pôsobí ako izolácia pri studenom podklade.

• Tlaková stabilita >9,5 t/m2
• Zlepšenie kročajového hluku 22 dB (A)
• Zníženie kročejového hluku 30%
• Tepelný odpor 0,143 m2xK/W