« VŠETKY PRODUKTY
Silenzio Easy

Silenzio Easy

Hrúbka podložky
2 mm
Dĺžka podložky
1200 cm
Šírka podložky
125 cm

Easy lay - easy click - easy cut! Ideálna podložka na zníženie hluku s tými najlepšími vlastnosťami pre spracovanie.

• Tlaková stabilita >11,0 t/m2
• Zlepšenie kročajového hluku 18 dB (A)
• Zníženie kročajového hluku 25%
• Tepelný odpor 0,057 m2xK/W
• vhodné pro podlahové vykurovanie