« VŠETKY PRODUKTY
Silenzio Duo

Silenzio Duo

Hrúbka podložky
1,5 mm
Dĺžka podložky
1250 cm
Šírka podložky
100 cm

Všetko v jednom! Ideálne systémové riešenie, ktoré funguje súčasne ako parozábrana  aj ako tlmiaca podložka. Optimálna tiež pre montáž vo vlhkých priestoroch aqua+!

• Tlaková stabilita >15,0 t/m2
• Zlepšenie kročajového hluku 18 dB (A)
• Zníženie kročajového hluku 30%
• Tepelný odpor 0,039 m2xK/W
• Hodnota SD = 200 m
• vhodné pro podlahové vykurovanie